Правила  акції з підключення тарифного плану «Оптимальний» на спеціальних умовах-повна назва акції «Велком Акція 2017»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ "«Велком Акція 2017»" (далі – "Акція")

1.1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЕДРПОУ 37833282, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Гайдара, 50.

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:

Організатор залучає своїх партнерів у якості Виконавців Акції. При проведенні Акції Виконавець діє від імені та в інтересах Організатора. З детальним переліком партнерів можна ознайомитись за посиланням: http://oll.tv/internet-providers

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ

Акція спрямована на:

3.1. Залучення нових користувачів мультимедійного Сервісу, що надається Організатором (далі – "Сервіс");

3.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

Акція діє по всій території України згідно переліку населених пунктів, що зазначені у наявних в Організатора чинних ліцензіях провайдера програмної послуги з урахуванням карти телекомунікаційної мережі Виконавця.

5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

5.1. Учасником Акції може стати фізична особа, абонент Виконавця, якому Виконавець надає телекомунікаційну послугу швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету, який має необхідну технічну можливість для підключення Сервісу, звернувся до Виконавця для підключення Сервісу та уклав відповідний абонентський договір протягом строку проведення Акції (далі – "Учасник")

5.2. Технічна можливість підключення Сервісу визначається Виконавцем за погодженням з Організатором.

5.3. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства.

5.4. Датою підключення Сервісу вважається дата укладення відповідного абонентського договору на користування Сервісом.

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

6.1. Акція починається 01.01.2017 року та діє до 31.12.2017 року, включно (далі – "Період проведення Акції").
6.2. Учасники Акції, визначені у п. 5.1 цього Регламенту, які підключили Сервіс у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно, в наступних пакетах:
- Пакет Сервісу "Оптимальний";
отримують знижку на оплату вартості користування Сервісом протягом 3 (трьох) місяців з дати підключення Сервісу, як це визначено у таблиці № 1.

Таблиця № 1
Назва Пакету Сервісу, який бере участь в Акції Звичайна вартість(грн. з ПДВ за місяць) Наповнення Пакету Сервісу Акційна вартість*(грн. з ПДВ за місяць) з урахуванням знижки
Період підключення: з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно
"Оптимальний" 99 Від 100 телеканалів6 кінозалівТВ-запис - 3 дніТВ-пауза – 10 хвилинТелепрограма – 7 днівБатьківський контрольВибране 39
* Виконавець  має право доводити абонентам «акційну вартість з урахуванням знижки» як "Спеціальний тариф".

7. ВИНЯТОК

7.1. В Акції не можуть брати участь абоненти Виконавця, які не відповідають умовам, визначеним цими Правилами.

8.  ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ

8.1. Після завершення трьохмісячного періоду дії акційних умов користування Сервісом, визначених в п.6.2. цих Правил, Учасник Акції залишається у тому самому Пакеті Сервісу,  але тарифікується за звичайною вартістю, як це визначено у таблиці № 2.

Таблиця № 2
Назва Пакету Сервісу Звичайна  вартість(грн. з ПДВ за місяць) Наповнення Пакету Сервісу
"Оптимальний" 99 Згідно чинних умов Пакету Сервісу

9. УМОВИ ПЕРЕХОДУ МІЖ ТАРИФНИМИ ПЛАНАМИ

9.1. Для Учасників Акції, які, протягом Періоду проведення Акції, переходять на Пакет Сервісу з вищою вартістю відносно поточного Пакету Сервісу, умови Акції не зберігаються. Така особа втрачає статус Учасника та після переходу на новий Пакет Сервісу користується Сервісом на звичайних умовах нового Пакету Сервісу.

9.2. Для Учасників Акції, які, протягом Періоду проведення Акції, переходять на Пакет Сервісу з нижчою вартістю відносно поточного Пакету Сервісу, умови Акції не зберігаються. Така особа втрачає статус Учасника та після переходу на новий Пакет Сервісу користується Сервісом на звичайних умовах нового Пакету Сервісу.

9.3. Перехід на звичайні умови здійснюється згідно таблиці № 3.

Таблиця № 3
Назва Пакету Сервісу, який бере участь в Акції Назва Пакету Сервісу, на який здійснюється перехід Вартість Пакету Сервісу, на який здійснюється перехід (грн. з ПДВ за календарний місяць) Наповнення Пакету Сервісу,на який здійснюється перехід
"Оптимальний" "Стартовий" 39 Згідно чинних умов Пакету Сервісу, на який здійснено перехід
"Оптимальний" "Преміальній" 169 Згідно чинних умов Пакету Сервісу, на який здійснено перехід

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

10.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

10.3. Організатор та Виконавець  звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

10.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.

10.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

10.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на інтернет сайті Організатора. Також Правила можуть бути розміщені на інтернет-сайті Виконавця.

10.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на інтернет сайті Організатора. Також відповідна інформація або оновлені правила можуть бути розміщені на інтернет–сайті Виконавця.