Правила  акції з підключення тарифного плану «Оптимальний» на спеціальних умовах-повна назва акції  «Smart TV 2017» 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ "Smart TV 2017" (далі – "Акція")

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЕДРПОУ 37833282, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Гайдара, 50.

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:

Організатор залучає своїх партнерів у якості Виконавців Акції. При проведенні Акції Виконавець діє від імені та в інтересах Організатора. З детальним переліком партнерів можна ознайомитись за посиланням: http://oll.tv/internet-providers

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ

Акція спрямована на:
3.1. Залучення нових користувачів Сервісу, що надається Організатором (далі – "Сервіс");

3.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

Акція діє по всій території України згідно переліку населених пунктів, що зазначені у наявних в Організатора чинних ліцензіях провайдера програмної послуги з урахуванням карти телекомунікаційної мережі Виконавця.

5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

5.1. Учасником Акції може стати абонент - фізична особа, якому Виконавець надає телекомунікаційну послугу швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету, та який підключає Сервіс протягом строку проведення Акції (далі – "Учасник"), а саме:

5.1.1. Нові абоненти з необхідною технічною можливістю для підключення Сервісу, які звернулися до Виконавця для підключення Сервісу та уклали відповідний абонентський договір та мають у наявності  Smart TV телевізор;

5.1.2. Існуючі абоненти користувачі Сервісу, які підключені на тарифний план "Стартовий" та здійснюють першу зміну тарифного плану з необхідною технічною можливістю та мають у наявності  Smart TV  телевізор;

5.2. Технічна можливість Smart TV телевізору для підключення Сервісу визначається Організатором та погоджується з Виконавцем;

5.3. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства;

5.4. Датою підключення Сервісу вважається дата укладення відповідного абонентського договору на користування Сервісом.

5.5. Учасником Акції не може бути абонент, який приймає участь в іншій спеціальній пропозиції (акції) “Велком Акція 2017."

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

6.1. Умови Акції - це встановлення спеціальних тарифів на користування Пакетом Сервісу «Оптимальний» протягом 4 місяців з дати підключення Сервісу, але не пізніше 31 грудня 2017 року, як це визначено у таблиці № 1.

6.2. Акція починається 01.01.2017 року та діє до 31.12.2017.

6.3.  Строк дії акційних умов 4 місяців з моменту активації.

6.4.  Пропозиція згідно Акції – спеціальна вартість Сервісу на період 4- місяці;

6.5.  Спеціальна вартість пропонується тільки для тарифного плану «Оптимальний»;

6.6.  Будь-яка зміна Тарифного плану, на нижчий або вищий по вартості, в період дії спеціальної вартості – визначається як вихід  з Акції;

6.7.  Учасники, визначені у п. 5.1.1 - 5.1.2. Правил, можуть підключити Сервіс у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно на Пакет Сервісу "Оптимальний".

Таблиця № 1
Назва Пакету Сервісу, який бере участь в Акції Акційний період Звичайна вартість(грн. з ПДВ за місяць) Наповнення Пакету Сервісу Акційна вартість*(грн. з ПДВ за місяць) з урахуванням знижки
  Період підключення: з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно
"Оптимальний" 1й місяць підключення 99 Від 100 телеканалів; 6 кінозалів; ТВ-запис - 3 дні; ТВ-пауза – 10 хвилин; Телепрограма – 7 днів; Батьківський контроль; Вибране 1
2-4 місяці включно 99 39

7. ВИНЯТОК

7.1. Дія Акції не поширюється на абонентів, які не відповідають всім умовам участі відповідної акційної пропозиції;

7.2. Дія Акції не поширюється на додаткові екрани;

7.3. На початку Акції під Smart TV телевізором мається на увазі наявність LG Smart TV, Samsung Smart TV, Philips Smart TV телевізора починаючи  з 2012 року виробництва;

7.4. Організатор Акції залишає за собою право, без попереднього інформування учасників Акції, вносити зміни до списку  Smart TV телевізорів на яких надається Сервіс;

8. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ.  НАСЛІДКИ

8.1. Для Учасників, визначених у п. 5 цих Правил: після завершення чотиримісячного періоду дії акційних умов користування Сервісом Учасник автоматично переводиться на той же Пакет Сервісу за регулярною вартістю, як це визначено у таблиці № 2.

Таблиця № 2
Назва Пакету Сервісу Регулярна  вартість(грн. з ПДВ за місяць) Наповнення Пакету Сервісу
"Оптимальний" 99 Згідно чинних умов Пакету Сервісу


9. 
УМОВИ ПЕРЕХОДУ МІЖ ТАРИФНИМИ ПЛАНАМИ

9.1. Для користувачів Сервісу, які переходять на Пакет Сервісу з вищою або нижчою вартістю відносно поточного Пакету Сервісу, умови Акції не зберігаються. Така особа втрачає статус Учасника та після переходу на новий Пакет Сервісу користується Сервісом на регулярних умовах нового Пакету Сервісу.

Таблиця № 3
Назва Пакету Сервісу, який бере участь в Акції Назва Пакету Сервісу, на який здійснюється перехід Вартість Пакету Сервісу, на який здійснюється перехід (грн. з ПДВ за календарний місяць Наповнення Пакету Сервісу,на який здійснюється перехід
"Оптимальний" "Стартовий" 39 Згідно чинних умов Пакету Сервісу, на який здійснено перехід
"Оптимальний" "Преміальний" 169 Згідно чинних умов Пакету Сервісу, на який здійснено перехід

 10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

10.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

10.3. Організатор погоджується, що Виконавець має право при комунікаціях з абонентами вносити зміни у формулювання Акції, зазначені у цих Правилах.

10.4. Організатор та Виконавець  звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

10.5. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.

10.6. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником  цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

10.7. Правила  Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на інтернет сайті Організатора. Також Правила можуть бути розміщені на інтернет-сайті Виконавця

10.8. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або  оновлених Правил інтернет сайті Організатора. Також відповідна інформація або оновлені правила можуть бути розміщені на інтернет–сайті Виконавця