РЕГЛАМЕНТ

проведення акції «Преміальний захист Dr.WEB – Кожному!» 

1.    ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

1.1. Акція діє у всіх населених пунктах України, де є можливість отримувати телекомунікаційні послуги ТОВ «ФРІНЕТ».

2. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

2.1. Учасником Акції може стати абонент – фізична особа, якому ТОВ «ФРІНЕТ» надає телекомунікаційну послугу швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету, а саме:

2.1.1. Нові абоненти, які звернулися до ТОВ «ФРІНЕТ» та уклали договір про надання телекомунікаційних послуг;

2.1.2. Існуючі абоненти ТОВ «ФРІНЕТ».

3. ВИНЯТКИ

3.1. Дія Акції не поширюється на абонентів, які на момент початку Акції вже мали підписку на тариф «Dr.WEB Класік», «Dr.WEB Стандарт», «Dr.WEB Преміум» або «Dr.WEB Мобільний».

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. В період з 01.03.2017 до 31.05.2017р.р. кожен представник Цільової Аудиторії, що вказана в п.2 цього Регламенту, отримує можливість активувати спеціальний пакет послуг «Преміальний захист Dr.WEB».

4.2. Пакет послуг «Преміальний захист Dr.WEB» діє протягом 6 місяців і складається з двох тарифів: 1) 1-3 місяці підписки – спеціальний тариф «Dr.WEB Преміум за 1 грн/міс», який за складом функцій є ідентичним до стандартного тарифу «Dr.WEB Преміум» за 20 грн/міс; 2) 4-6 місяці підписки – стандартний пакет «Dr.WEB Преміум» за 20 грн/міс.

4.3. Активацію пакету «Преміальний захист Dr.WEB» здійснює сам абонент у Особистому Кабінеті шляхом оформлення підписки на пакет «Dr.WEB Преміум за 1 грн/міс» на 3 місяці, потім – шляхом автоматичного перемикання на «Dr.WEB Преміум» за 20 грн/міс.

4.4. Впродовж дії пакету послуг «Преміальний захист Dr.WEB» абонент не має можливості від нього відмовитись, з чим він погоджується під час активації цього пакету. Відповідно фізична можливість відключити пакет «Dr.WEB Преміум» за 20 грн/міс з’являється у абонента в особистому кабінеті лише починаючи з 7 місяця від дати активації акційного пакету.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Регламент Акції включає в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Регламентом, ТОВ «ФРІНЕТ» залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення ТОВ «ФРІНЕТ» є остаточними.

5.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

5.3. ТОВ «ФРІНЕТ» звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

5.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цим Регламентом, а також надає повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цього Регламенту або відмова Учасника від належного виконання Регламенту вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації.

5.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цього Регламенту, ТОВ «ФРІНЕТ» має право відмовити такій особі в участі в Акції.

5.6. Регламент  Акції розміщується і буде доступний для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на офіційному веб-сайті ТОВ «ФРІНЕТ» https://o3.ua/.

5.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до  умов проведення Акції. Про внесення змін ТОВ «ФРІНЕТ» інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновленого Регламенту на офіційному веб-сайті ТОВ «ФРІНЕТ» https://o3.ua/.