РЕГЛАМЕНТ

проведення акції «WiFi за 1 грн.»

1. ЦІЛЬОВА ГРУПА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

1.1.  Потенційні користувачі (нові абоненти), які мешкають у багатоквартирних будинках міста Києва, що входять до зони покриття Дарницького ЦОА і Деснянського ЦОА ТОВ «ФРІНЕТ» та з 16.04.2018 р. до 31.12.2018 р. звернулись для того, щоб скористатися послугою доступу до мережі Інтернет та не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3). 

2. СУТЬ АКЦІЇ.

2.1. Потенційні користувачі, що вказані у Розділі 1, які обрали зазначені далі тарифні плани, можуть скористатися послугою із встановлення та налагодження одного Wi-Fi роутера (обладнання Оператора) за спеціальною акційною ціною - 1 (одна) грн. (з ПДВ) за місцем надання телекомунікаційних послуг, визначеним умовами договору з абонентом; 

Перелік тарифних планів, що беруть участь в акції:

Швидкість доступу до українського сегменту мережі Інтернет Швидкість доступу до зарубіжного сегменту Інтернет Щомісячна абонентська плата, грн. (з ПДВ)
до 100 Мбіт/с до 50 Мбіт/с 125 грн.
до 100 Мбіт/с до 100 Мбіт/с 150 грн.

- у кожному випадку, встановлення та налагодження телекомунікаційного обладнання абоненту згідно із умовами вказаних тарифних планів, Оператор має право на свій вибір визначити виробника, модель та технічні характеристики телекомунікаційного обладнання (Wi-Fi роутера) відповідно до переліку телекомунікаційного обладнання, затвердженого наказом Оператора. 

2.2. Абонент не має права відмовитись від Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір») раніше ніж 6 місяців після дати підключення до мережі ТОВ «ФРІНЕТ». У випадку тимчасового припинення надання послуг за ініціативою абонента, в межах строку встановленого цим пунктом, строк дії зобов’язання, продовжується на весь строк, протягом якого надання послуг було припинено. 

2.3. Термін дії акції – до 31.12.2018 року включно. 

2.4 У разі дострокового розірвання Договору (відмови від виконання Договору за ініціативи Абонента, або якщо дострокове розірвання Договору сталося за ініціативою Оператора, в наслідок порушення умов Договору Абонентом, Абонент зобов’язаний сплатити на користь Оператора штраф у розмірі 600,00 грн. (шістсот гривень) з ПДВ.

3. ВИНЯТКИ.

3.1.Акційними умовами не можуть скористатись абоненти ТОВ «ФРІНЕТ», які вже отримують телекомунікаційні послуги відповідно до умов публічного договору. 

3.2. Акційними умовами не можуть скористатись юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

3.3. Умови акції не розповсюджуються на потенційних користувачів які на момент звернення в центр обслуговування абонентів за два місяці до цього були абонентами ТОВ «ФРІНЕТ».